Tarihçe

Aksaray Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş genç bir üniversite olmakla beraber köklü bir geçmişe sahip olup; tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1986-1987 eğitim–öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi’nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun ile Aksaray’da kurulmuş, mevcut fakülte ve yüksekokullarının Niğde Üniversitesi ile bağlantısı değiştirilerek Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.

“Evrensel Düşünen Yereli Gözeten” sloganıyla belirlediği hedefler doğrultusunda hızla büyüyen üniversitemiz 2006 yılından bugüne gelinen noktada; 12 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu (Eskil, Ortaköy, Güzelyurt ilçeleri ve merkezde) ve 17 Araştırma Merkezi ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde 23005 öğrencisiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Gerek uluslararası gerekse ulusal camiada elde ettiği başarılar ile dikkat çeken üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel faaliyetler tam zamanlı çalışan deneyimli, dinamik ve yetkin 798 öğretim elemanı ve 317 idari personeli tarafından yürütülmektedir. Böylece Aksaray Üniversitesi 24.000 nüfuslu büyük bir kurum olmuştur.

aksaray üniversitesi aksaray yenikent emlak

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Vizyonumuz

Üniversite – sanayi – toplum işbirliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.

aksaray üniversitesi aksaray yenikent emlak

Temel Değerlerimiz

 1. Bilimsellik
  Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.
 2. Saydamlık
  Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini içi ve dış paydaşlarının erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.
 3. Kalite ve Yetkinlik
  Aksaray Üniversitesi, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren ve bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.
 4. Etik Değerlere Bağlılık
  Üniversitemizin ama ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilir ilkeler doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizdendir.
 5. Katılımcılık
  Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.
 6. Rekabetçilik
  Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.
aksaray üniversitesi aksaray yenikent emlak

Fakülteler

Enstitüler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokullar

Yol Tarifi